Overcoming the lack of funds and lack of liquidity caused by the epidemic of COVID-19
Wednesday, Sep 16, 2020

Проект и главнацел:BG16RFOP002-2.073-3819

«Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19»

Бенефициент: «КАР 1 ЛОГИСТИК»ЕООД
 
Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00лв.
европейско и 1500,00лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 14.07.2020 г.
Край: 14.10.2020 г.